Návazné služby

Název organizace  Adresa Kontakt         
MěÚ Frenštát p.R. Odbor sociálních věcí: sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD) nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R. 556 833 111
     
Městská policie Prevence kriminality Tyršova 1836, 744 01 Frenštát p. R. 556 830 364
Policie ČR Rožnovská 241, 744 01 Frenštát p.R. 

974 735 711
606 080 401

Probační a mediační služba Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín 

734 362 937
727 940 031

CVČ ASTRA Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát p. R. 770 185 326
Městské kulturní středisko Dr. Parmy č. 254,       744 01 Frenštát p. R. 556 835 397  
Městská knihovna  Dr. Parmy č. 254, 744 01 Frenštát p. R. 556 838 670  
Kino Tyršova 1071, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 098  
  Školy 
Základní škola Tyršova 913, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 920  
Základní škola Záhuní 408, 744 01 Frenštát p.R.  595 532 670  
Základní škola (vzdělávající žáky se zdravotním postižením) Tyršova 1053, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 737  

Základní umělecká škola

Tyršova 955, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 701  

 

   
 SŠE a SOU Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 851

Střední škola hotelnictví a gastronomie

Mariánská 252, 744 01 Frenštát p. R. 556 836 551  
  Úřady 
Městský úřad nám. Míru 1,         Frenštát   p. R. 556 833 111  
Úřad práce Nový Jičín pobočka Frenštát p. R. Tyršova 993, 744 01 Frenštát p. R. 556 835 422  
 Sportovní zařízení  
Krytý bazén U Nového světa 902, 744 01 Frenštát p. R. 556 836 240  
Městská sportovní hala Martinská čtvrť 1704, 744 01 Frenštát p. R. 731 701 698 606 853 072  
Aquapark Dolní 1806, 744 01 Frenštát p. R.  556 839 303  
Zimní stadion Školská Čtvrť 1159,  744 01  Frenštát p. R.  556 836 238  
 Spolky, zájmové kluby 
KULTURA  
Valašské folklorní sdružení Bartošky 593, 744 01 Frenštát p. R.  556 836 580 732 513 144  
Občanské sdružení Žádná nuda Martinská čtvrť 1137, 744 01 Frenštát p. R.  774 032 800  
SPORT  
TJ Frenštát   p. R. Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát p. R.  556 836 309 556 385 375  
TJ EPO-fotbalový klub Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát p. R.  556 835 375
TJ Sokol Frenštát p.R. Palackého 937, 744 01 Frenštát p. R.  721 158 548  
TJ Orel Frenštát p.R. Vodní 435, 744 01 Frenštát p. R.    602 575 716  
Klub českých turistů Dolní 433, 744 01 Frenštát p. R.   606 827 585  
TJ Slovan Frenštát p.R. Areál Na Nivách, 744 01 Frenštát p. R.     556 835 424  
DUHA-sdružení dětí a mládeže pro volný čas Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát p. R.   556 836 491  
  Prevence a léčba drogových závislostí 
Terénní program na Novojičínsku Renarkon, o. p. s Štefánikova 1163 742 21  Kopřivnice (každé úterý i ve             Frenštátě p. R.)  602 492 871 723 946 507  

Renarkon o. p. s Kontaktní centrum

Pionýrů 1757, 738 01      Frýdek-Místek  558 628 444  

Renarkon, o. p. s Terapeutická komunita pro drogově závislé

Čeladná 383, 739 12 Čeladná 558 684 334  
  Poradny 
Občanská poradna Nový Jičín Sokolovská 617/9 741 01 Nový Jičín nebo Štefánikova 1163,        742 21 Kopřivnice 556 709 403  
Občanská poradna při Centru nové naděje člen Asociace občanských poraden  Farní 6, 738 01         Frýdek-Místek 558 439 823 773 173 604  
Občanské sdružení ONZ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Zemědelská 500,      756 61 Rožnov pod Radhoštěm  604 601 714 571 625 705  
Poradna Bílého kruhu bezpečí Ostrava 28. října 124, 702 00 Ostrava  597 489 204 731 306 411  
 Psychiatrická a psychologická pomoc 
Psychiatrická ambulance, MUDr. Richard Bosák Rožnovská 240,           744 01 Frenštát p. R.  603 502 814  
Centrum psychologické pomoci Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín  556 702 265  
 Telefonické krizové linky 
Krizová linka bezpečí pro děti a dospělé   241 484 149  
Linka bezpečí email: pomoc@linkabezpeci.cz chat: chat.linkabezpeci.cz  116 111 
Drop in linka pro ohrožené drogou   222 221 124  
Dona linka pomoc obětem domácího násilí   251 511 313  
Linka pomoci obětem kriminality   257 317 110  
 Poradesnká linka K-centra   283 872 186  
  Azylové domy 
Domov pro matky a děti v nouzi Salus o.p.s Tyršova 1015/2, 742 21 Kopřivnice  556 810 160  
Azylový dům Nový Jičín ADRA, o.s. Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín  556 709 240  
Azylový dům pro matky s dětmi, oběti domácího násilí SÁRA Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek 734 640 266  
Azylová ubytovna s noclehárnou pro lidi bez domova Na Nivách 1929, 744 01 Frenštát p. R.  556 839 099 606 756 312  
  Lékaři 
DĚTI A DOROST  

MUDr. Ivana Lušňáková

Tyršova 1033, 744 01, Frenštát p. R.  556 839 177
 MUDr. Adéla Mořkovská  Záhuní 1034, 744 01, Frenštát p. R.   556 836 294
     
     
GYNEKOLOGIE  
MUDr. Jureček Petr Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.  556 831 208  
MUDr. Nováková Helena Horní 940,           Frenštát p. R.  556 830 704
MUDr. Vlčáková Pavla Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.   556 831 208  
PRAKTICKÝ LÉKAŘ  
MUDr. Vaněk Jaroslav  Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.   556 830 696  
MUDr. Kamenčáková Nora Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.   556 830 694  
MUDr. Kohoutová Ludmila  Dolní 497, 744 01 Frenštát p. R.   556 836 909  
MUDr. Neuwirth Jiří Dolní 497, 744 01 Frenštát p. R.    556 836 418  
MUDr. Novák Jiří Siemens Markova 953, 744 01 Frenštát p. R.  556 837 490 556 837 420  
MUDr. Pilař Ladislav  Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.  556 836 931  
MUDr. Sýkorová Marcela Poliklinika, 744 01 Frenštát p. R.  556 839 130  
MUDr. Vojtíšková Táňa Martinská 230, 744 01 Frenštát p. R.  556 836 956